Zamównienia publiczne w Niemczech

Prawo zamówień publicznych w Niemczech i w całej Unii Europejskiej należy do regulacji prawnych opartych na założeniach prawa unijnego. Na podstawie artykułów zawartych w traktatach Unii Europejskiej ustanawiających wiążące zasady wolnego rynku oraz uczciwej konkurencji powstały odpowiednie ustawy lub inne akty prawne w państwach członkowskich regulujące kwestie zamównień publicznych. Ustawy te za cel mają stworzenie mechanizmów ochronnych dla pokrzywdzonych poprzez nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie.

 

Kancelaria KOZLOWSKI oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Nasza oferta skierowana do wykonawców zamównień to między innymi:

  • Analiza ogłoszenia, wymaganych dokumentów i informacji publicznych o zamawiającym
  • Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o udział w postępowaniu, zapewnienie formalnych wymagań po stronie wykonawcy do udziału w postępowaniu
  • Wsparcie przygotowania oferty/podofert
  • Przygotowanie zapytań ze strony wykonawcy o specyfikację zamównienia
  • Uczestnictwo w ewentualnych negocjacjach
  • Środki zaskarżenia w postępowaniach o udzielenie zamównień publicznych

 

Zamównienia publiczne w Niemczech i Polsce
Artytkuł adwokata niemieckiego Rolanda Fedorczyka z kancelarii adwokackiej KOZLOWSKI w Berlinie dotyczy podstaw prawa zamównień publicznych. Omawia zasady zamówień publicznych w obu państwach.
Zamównienia publiczne w Niemczech i Pols[...]
PDF-Dokument [561.6 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt