NIEMIECKIE PRAWO TRANSPORTOWE

Prawo transportowe w Niemczech

Obsługujemy firmy transportowe, które zajmują się transportem drogowym wykonywanym plandekami, cysternami, transportem towarów niebezpiecznych (ADR), towarów szybkopsujących się (ATP), transportem intermodalnym i nienormatywnym. Zajmujemy się również problemami prawnymi przewozu osób.

Świadczymy również pomoc prawną na rzecz spedytorów pośredniczących w transportach na terenie UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec.


Oferta dotycząca prawa transportowego skierowana jest również do producentów i do firm kooperujących, dla których optymalizacja procesów logistycznych przez odpowiednie opracowanie umów i zarządzanie ryzykiem w zakresie prawa transportowego jest tak samo ważna, jak dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych.

 

Doradztwo w sprawach transportowych obejmuje przede wszystkim:

 • opracowywanie umów, w szczególności zleceń spedycyjnych i przewozowych, umów ramowych, umów z agentami i podwykonawcami,
 • pozostałe kwestie dotyczące kształtowania umów, w szczególności opracowywanie i optymalizacja ogólnych warunków umów w zakresie transportu, spedycji i logistyki,
 • doradztwo w zakresie niezbędnej dokumentacji, w szczególności dotyczące listów przewozowych i dokumentacji przewozowej,
 • dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie i z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
 • obronę przed żądaniami odszkodowawczymi.

 

Do najczęstszych problemów w branży TSL należy ponadto:

 • Przestrzeganie reguł czasu pracy kierowców,
 • Windykacja przewoźnego (frachty krajowe i międzynarodowe),
 • Odwołania od kar w związku z kontrolą na drodze jak i w siedzibie przewoźnika, w tym składanie skarg do odpowiednich urzędów i sądów,
 • Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, OCP, OCS, AC, cargo),
 • Sprawy związane z ADR, AETR, ATP, Konwencją CMR oraz TIR,
 • Zezwolenia na przewóz nienormatywny,
 • Odpowiedzialność karna i za wykroczenia w ruchu drogowym na terenie Niemiec,
 • Prawo ruchu drogowego, kolizje i kwestie ubezpieczenia pojazdu.

Kancelaria Kozlowski świadczy pomoc prawną dla firm transportowych również w zakresie windykacji/inkasso i europejskiego nakazu zapłaty.

 

 

Artykuł w lutowym wydaniu TSL Biznes dotyczący płacy minimalnej w Niemczech.
Obowiązki polskich firm transportowych dotyczące płacy minimalnej, tymczasowe rozwiązanie dotyczące przewozów tranzytowych, obowiązki zgłoszeniowe polskich firm transportowych.
Artykul Placa minimalna w Niemczech.pdf
PDF-Dokument [707.4 KB]
Informacja o uzyskaniu licencji przewozowej w Niemczech
Przewozy w niemczech, licencja, koszty, postępowanie.
Transportlizenz in DE.pdf
PDF-Dokument [165.3 KB]
Artykuł Przewóz towarów niebezpiecznych w Niemczech
ADR przewóz towarów niebezpiecznych w Niemczech artykuł Piotr Kozlowski
przewóz towarów niebezpiecznych w Niemcz[...]
PDF-Dokument [160.9 KB]

Spotkania Transportowe i targi Trans Poland 2016

Piotr Kozłowski wystąpił podczas Spotkań Transportowych 2016 w Poznaniu i Warszawie. Kancelaria była również repreentowana podczas targów Trans Poland 2016. Poniżej zdjęcia z wystąpień i targów.

http://spotkania.tsl-biznes.pl/

http://trans-poland.pl/main/


Anrufen

E-Mail

Anfahrt