WINDYKACJA I EGZEKUCJA W NIEMCZECH

Dla naszych Klientów prowadzimy windykację należności od niesumiennych dłużników. Używamy wszelkich dostępnych środków prawnych w celu odzyskania długu.

 

Oferujemy atrakcyjne cenowo i szybkie postępowanie w sprawie odzyskania wierzytelności. Nasze doświadczenie w relacjach z dłużnikami niemieckimi pozwala na możliwie korzystne zakończenie sprawy.

 

Doświadczenie pokazuje, że dłużnicy liczą na to, że wierzyciel zrezygnuje z dochodzenia swoich pieniędzy i przysługujących mu praw. Włączenie do procesu windykacji  kancelarii adwokackiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

 

W przypadku pojawiających się wątpliwości dotyczących roszczenia kierujemy sprawę na drogę sądową, uzyskujemy prawomocny wyrok, a następnie przeprowadzamy postępowanie egzekucyjne. 

 

W przypadku stosowania niemieckich stawek ustawowych wynagrodzenia adwokackiego, koszty postępowania ponosi dłużnik.

 

Postępowania sądowe i egzekucyjne

Oferujemy usługi związane z uznaniem wyroków sądów polskich oraz postępowaniem w sprawach europejskiego nakazu zapłaty. Pośredniczymy również w kontaktach naszych Klientów z komornikami w Niemczech.


Anrufen

E-Mail

Anfahrt