Prawo pracy-pracodawcy

Nasza kancelaria adwokacka oferuje doradztwo dla pracodawców w zakresie niemieckiego prawa pracy. Ponadto nasza kancelaria podatkowa wykonuje obowiązki podatkowe i składkowe polskich pracodawców w Niemczech. Pracodawcy "z jednej ręki" otrzymują więc doradztwo prawne, podatkowe, a także obsługę księgową stosunku pracy w Niemczech.

 

Delegowanie pracowników do Niemiec

 

Stosunek pracy pracowników delegowanych do Niemiec podlega prawu pracy państwa, w którym pracownicy ci zazwyczaj wykonują pracę. W sytuacji „klasycznego" delegowania, pracownik zazwyczaj wykonuje pracę w kraju swego pochodzenia. Z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik zarówno przed delegowaniem zatrudniony był w polskim przedsiębiorstwie delegującym go do pracy w Niemczech jak i po powrocie do Polski kontynuuje w nim pracę. Dla stosunku pracy delegowanego w takiej sytuacji z Polski pracownika zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa pracy. Niezależnie od tego pracodawca musi przestrzegać obowiązujących w Niemczech przepisów ochronnych, dotyczących np. czasu pracy, urlopów wypoczynkowych czy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Przepisy, do których polski przedsiębiorca delegujący do Niemiec bezwzględnie musi się dostosować, określa art. 2 ustawy AEntG, a obejmują one między innymi:

  • stawki wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • gwarantowanie najniższego płatnego urlopu rocznego,
  • nieprzekraczanie najwyższego dopuszczalnego wymiaru czasu pracy i najniższego wymiaru czasu przerw w pracy,
  • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 

Często jednak pracownik jest zatrudniany tylko w celu i na czas delegowania do Niemiec. W sytuacji takiego natychmiastowego delegowania miejscem wykonywania pracy jsą Niemcy. W takim przypadku zatrudnienie pracownika podlega przepisom prawa pracy kraju wykonywania pracy delegowanej, a więc w przypadku delegowania do pracy w Niemczech niemieckim przepisom prawa pracy.

 

 

Praca czasowa w Niemczech

 

Polscy przedsiębiorcy, a w szczególności polskie agencje pracy czasowej, pragnące użyczać swoich pracowników niemieckim przedsiębiorcom, zobowiązane są wystąpić o zezwolenie na wykonywanie takiej działalności w niemieckim federalnym urzędzie pracy: Bundesagentur für Arbeit. Właściwy jest urząd pracy w Düsseldorfie.

 

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów w postępowaniu administracyjnym o udzielenie zezwolenia na czasowe użyczanie pracowników do Niemiec. Przygotowujemy wzory umów i prowadzimy korespondencję z urzędem w procesie uzyskiwania zezwolenia. Konieczne do przedłożenia jest między innymi:

  • Wyciąg z rejestru KRS lub działalności gospodarczej i inne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności;
  • Zaświadczenie o prowadzeniu w Polsce agencji zatrudnienia;
  • Wzory planowanych umów o pracę z pracownikami którzy będą wykonywać pracę w Niemczech;
  • Zaświadczenie o posiadaniu wystarczającego zabezpieczenia finansowego do prowadzenia agencji pracy czasowej w Niemczech.

Nasza kancelaria podatkowa w Berlinie prowadzi również obsługę księgową pracowników użyczanych do Niemiec.

 

 

W dniu 8.11.2016 Piotr Kozłowski wystąpił jako ekspert podczas IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie.

Piotr Kozłowski podczas IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie podzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami związanymi z oddelegowaniem pracowników z Polski do Niemiec i bieżącą obsługą księgową takiego oddelegowania. Przedstawił obowiązki podatkowe pracodawców delegujących pracowników do Niemiec, najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania.

http://www.ekmp.pl/prelegenci/

09.08.2013 Sąd Najwyższy wydał wyrok niekorzystny dla polskich firm delegujących pracowników do Niemiec.

Wyrok Sądu Najwyższego jest niekorzystny dla polskich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w celu ich natychmiastowego oddelegowania do pracy w Niemczech. Aby pracownik podlegał polskiemu prawu ubezpieczeń społecznych i otrzymał zaświadczenie A1, konieczne jest jego wcześniejsze przynajmniej miesięczne zatrudnienie w Polsce.


Polskie przedsiębiorstwa w niektórych okolicznościach stracą ich przewagę konkurencyjną polegającą na niższych kosztach ubezpieczenia społecznego w Polsce w porównaniu z kosztami w Niemczech. Niższe oskładkowanie stosunku pracy w Polsce umożliwia bowiem polskim przedsiębiorcom oferowanie ich usług w Niemczech w cenach niższych niż ich niemieccy konkurenci.

 

Wyrok będzie miał również negatywne konsekwencje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W analogicznych przypadkach bowiem, składki za pracowników będą odprowadzane do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych.


Zaświadczenie A1, a wcześniejsze ubezpieczenie w Polsce. Niekoryzstny wyrok SN.
Sąd uzasadniając wyrok stwierdził, że w świetle unijnego rozporządzenia nie wystarczy samo tylko przebywanie w Polsce przed wyjazdem za granicę. Rozporządzenie dotyczy systemów zabezpieczenia
Zaświadczenie A1 a wcześniejsze ubezpiec[...]
PDF-Dokument [174.4 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt