Ochrona własności przemysłowej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria KOZLOWSKI świadczy usługi w dziedzinie ochrony prawa własności przemysłowej. Międzynarodowy charakter ochrony dóbr prowadzi często do właściwości niemieckich sądów lub konieczności egzekwowania prawa od podmiotów znajdujących się w Niemczech.

Znak towarowy (Marke)

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów  jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym, może być w szczególności:

  • wyraz, 
  • rysunek,
  • ornament,
  • kompozycja kolorystyczna,
  • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
  • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

 

Kancelaria KOZLOWSKI oferuje usługi w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych w Niemczech jak również reprezentuje ich przed niemieckimi urzędami. 

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach dotyczących naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Żądamy zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia wyrządzonej szkody. 

 

Wzór użytkowy (Gebrauchsmuster)

Prawo ochronne na wzór użytkowy w Niemczech oznacza prawo do wyłączności korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze objętym ochroną.

Nasza kancelaria w imieniu uprawnionego Klienta może zakazać niemieckiemu podmiotowi nie mającemu koniecznej zgody wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania produktów zawierających chroniony wzór użytkowy.

 

Naszym Klientom doradzamy również przy sporządzaniu umów licencyjnych w Niemczech.

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt