Prawo żeglugi śródlądowej

Żegluga śródlądowa

Nasza kancelaia należdo do nielicznej grupy doradców posiadających doświadczeinie w prawie żeglugi śródlądowej.

Przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej stanowią część składową prawa transportowego. Ponieważ prawo to dotyczy środków lokomocji używanych do przemieszczania się po rzekach i jeziorach potrzebne były w związku z tym odrębne regulacje, zawarte w prawie żeglugi śródlądowej.

 

Ustawa ragulująca żeglugę śródlądowę istnieje w Niemczech od 1895 roku (Binnenschifffahrtsgesetz). Ustawa poodzielona jest on na 10 rozdziałów oraz załącznik.

Zasadnicze stosunki prawne pomiędzy właścicielem statku żeglugi śródlądowej, a jego wierzycielami zostały uregulowane w tej właśnie ustawie.Jeżeli dochodzi do wyrządzenia pasażerom szkody albo ich bagażu poprzez jego zgubienie, właściwym jest jest BinSchG.

Jednakże ustalenie przyczyny powstania roszczenia odszkodowawczego dopuszczalne jest również na podstawie prawa transportowego. W przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności zastosowanie znajdują przepisy HGB (niemiecki kodeks handlowy). Paragraf 440 ff HGB traktuje o odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek transportu.

 

W sytuacjach kiedy uregulowania żeglugi śródlądowej doznają ograniczeń na gruncie prawa niemieckiego, należy skorzystać z CMNI. Pojęcie CMNI (z franc. Convention de Budapest relative au contract de transport de marchandises en navigation interieure) oznacza budapeszteńskie porozumienie o przewozach towarów śródlądowymi drogami wodnymi. Regulacje porozumienia CMNI weszły w życie 01.03.2005 i tworzą prawne zasady międzynarodowego transportu w transporcie śródlądowym.

 

Konieczne jest także częściowe odniesienie się do przepisów prawa morskiego. Odniesienie to można znaleźć w §§ 536 ff HGB. Uregulowanie to zostało wprowadzone wskutek wejścia w życie reform z kwietnia 2013 roku. Za każdym razem powinno to jednak zostać przeanalizowane w indywidualnej sprawie. W takim przypadku powinny być przestrzegane zarówno przepisy/ regulacje dotyczące umowy przewozu, umowy dotyczącej usług przewozowych, jak i uregulowania związane z  Binnenschifffahrtsaufgabengesetz. Uregulowania te obowiązują/ mają zastosowanie głównie w przypadku przewozu osób na statkach wycieczkowych.

 

Z racji pokrywania się różnych obszarów prawnych, jeżeli chodzi o problem przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej, zalecane jest wsparcie kancelarii prawnej zajmującej się tym prawem. Kancelaria KOZLOWSKI wielokrotnie doradzała przedsiębiorstwom zajmującym się transportem śródlądowym.

W wielu przypadkach można uniknąć wstępowania na drogę sądową.

Zarówno dzięki rozmowie jak i pismom adwokackim uzyskać można ocenę sytuacji,
w jakiej znajduje się zarówno klient jak i przeciwnik. Z racji nakładania się na siebie różnych obszarów prawa, w przypadku jakiejkolwiek zmiany łatwo jest popełnić błąd. Adwokat zajmujący się przepisami regulującymi żeglugę śródlądową jest w stanie różnice te rozpoznać i w odpowiedni sposób zinterpretować. Z tego względu angażując go w sprawę jest on w stanie w sposób rzetelny przedstawić koncepcję na rozwiązanie sprawy.

Szkolenie: żegluga środlądowa w Niemczech. Szczecin, Czwartek 08.12.2016 godzina 15
kancelaria adwokacka KOZLOWSKI zaprasza na szkolenie dotyczące prawa żeglugi śródlądowej w Niemczech. Szkolenie będzie poprowadzone w języku polskim przez adwokata niemieckiego Piotra Kozłowskiego. Mec. Kozłowski posiada doświadczenie w obsłudze prawnej armatorów i kapitanów żeglugi śródlądowej na terenie Niemiec. Podczas szkolenia poruszane będą najważniejsze praktyczne problemy prawne z jakimi mają do czyniemia armatorzy i kapitanowie w Niemczech.
Szkolenie żegluga śródlądowa 8 grudnia 2[...]
PDF-Dokument [195.4 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt