Nieruchomości w Niemczech

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Nasi niemieccy adwokaci doradzają Klientom na wszystkich etapach transakcji na rynku nieruchomości.

Kancelaria KOZLOWSKI zajmuje się doradztwem w dziedzinie niemieckiego prawa nieruchomości. Problematyka zakupu nieruchomości w Niemczech, kontaktów z niemieckim notariuszem, kosztów dokonania transakcji zakupu nieruchomości, zabezpieczeń w trakcie transakcji, jest często poruszana przez naszych Klientów.

 

Obszar działania Kancelarii obejmuje wszelkie zagadnienia prawne związane z własnością, posiadaniem i dysponowaniem nieruchomościami na terenie Niemiec. Usługi obejmują kwestie obrotu nieruchomościami, ich użytkowania, najmu i dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, wywłaszczenia nieruchomości, a także sporów sądowych i postępowań administracyjnych, które mogą wystąpić w toku realizacji inwestycji

 

Notariusze w Niemczech

We współpracy z niemieckimi notariuszami oferujemy całe spektrum usług związanych z rozporządzaniem nieruchomościami.

Pośredniczymy w całym procesie dokonywania transakcji. Od negocjacji cen, po obciążenia już nabytych nieruchomości w Niemczech.

Szkolenie Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców..
Polsko-niemiecka kancelaria adwokacka i doradztwa podatkowego KOZLOWSKI zaprasza na szkolenie
Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców.
Jan Borski, polski notariusz i tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Natalia Gorczyca, polski doradca podatkowy posługujący się językiem niemieckim
Piotr Kozłowski, adwokat niemiecki - specjalista niemieckiego prawa podatkowego
Łukasz Sokołowski, polski radca prawny i tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Szkolenie Nieruchomosci Szczecin.pdf
PDF-Dokument [205.2 KB]

 

 

 

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w naszej kancelarii w Szczecinie odbyło się szkolenie poświęcone tematyce nabywania nieruchomości przez obcokrajowców w Polsce. Temat poruszanych zagadnień jest szczególnie aktualny w kontekście najnowszych zmian w polskim prawie, które wchodzą w życie od 01.05.2016 r.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez:

- Natalię Gorczycę – polski doradca podatkowy, posługująca się językiem niemieckim,

- Jana Borskiego – polskiego notariusza oraz tłumacza przysięgłego,

- Piotra Kozłowskiego – adwokata niemieckiego, specjalistę w zakresie niemieckiego prawa podatkowego.

 

Prelegenci omówili stary oraz nowy stan prawny dotyczący nabywania nieruchomości, konsekwencje podatkowe znowelizowanych przepisów, a także przedstawili sposoby zoptymalizowania procesu inwestycyjnego.

W szkoleniu uczestniczyło około 40 osób z branży obrotu nieruchomościami, w szczególności pośrednicy, maklerzy i doradcy inwestycyjni.


Anrufen

E-Mail

Anfahrt