Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

www.kozlowski.law/proces

Postępowania sądowe w Niemczech

Nasi adwokaci reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych w Niemczech. Oferujemy zastępstwo procesowe przed wszyskimi niemieckimi sądami.

 

Skomplikowane postępowania sporne wykraczają poza podstawowe zasady prowadzenia procesu. Skuteczny pozew czy skuteczna obrona przed pozwem przeciwnika wymagają często dogłębnego poznania położenia Klienta.

 

Doradzamy strategię postępowania, biorąc pod uwagę kompromis, ustępstwo lub szanse na rozszrzenie sporu. Decydując się na postawę agresywną lub ugodową staramy się osiągnąć najlepszy możliwy wynik postępowania.

 

 

23.03.2013 Art. 1135(5) polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej

W dniu 21.02.2013 r. prawnik naszej kancelarii, pani Jadwiga Urban-Kozłowska, wygłosiła referat na temat niezgodności art. 11355 polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego  z prawem Unii Europejskiej.

Tematem niniejszego wystąpienia był wydany w dniu 19 grudnia 2012 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-325/11 K. Adler i E. Adler przeciwko S. Orłowskiej i Cz. Orłowskiemu.

 

W wyroku zostało stwierdzone, że art. 1 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady nr 1393/2007 sprzeciwia się uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje, że dokumenty sądowe przeznaczone dla strony, której miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu znajduje się w innym państwie członkowskim, są złożone do akt postępowania ze skutkiem doręczenia, gdy strona ta nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w owym pierwszym państwie członkowskim, gdzie toczy się postępowanie sądowe. Oznacza to, że zdaniem TS art. 11355 KPC jest niezgodny z prawem unijnym.


W swoim wystąpieniu Pani Jadwiga Urban-Kozłowska nie tylko przedstawiła powody dla których TS uznał art. 11355 polskiego postępowania cywilnego za niezgodny z art. 1 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady nr 1393/2007. Co ważne, analizie zostały poddane konsekwencje jakie niesie ze sobą uznanie przez TS art. 11355 polskiego kodeksu postępowania cywilnego za sprzeczny z prawem unijnym. Najważniejszym z nich jest fakt, że od dnia wydania przez Trybunał Sprawiedliwości omawianego wyroku polskie sądy nie mogą dłużej stosować fikcji doręczenia wobec podmiotów zamieszkałych w innym państwie członkowskim, gdy podmioty te nie wyznaczyły pełnomocnika do doręczeń.


Wyrok ten ma więc duże znaczenie praktyczne w sporach o charakterze transgranicznym, a zatem wywiera on rzeczywisty wpływ na prowadzone przez naszą kancelarię postępowania z polsko-niemieckim elementem.

Warto również zaznaczyć, że stosowana zmiana polskiego kodeksu postępowania cywilnego została już zgłoszona, aczkolwiek nadal nie została przyjęta przez polskiego ustawodawcę.Problem niezgodności art. 1135 5 KPC z prawem Unii Europejskiej
Powody uznania art. 11355 KPC za niezgodny z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1393/2007. Fikcja doręczenia jest niezgodna zarówno z brzmieniem, jak i z celami rozporządzenia, które ma na celu zagwar
Problem niezgodności.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt