Dr. iur. Łukasz Habrat

Radca prawny, doktor nauk prawnych (Dr. iur.) oraz Master of Laws (LL.M.).

Mecenas Habrat jest odpowiedzialny za polską część kancelarii KOZLOWSKI i prowadzi biuro w Szczecinie.

 

Dr. Habrat doradza mandantom przede wszystkim w szeroko rozumianym prawie handlowym, sporządzeniu umów jak również w negocjacjach i mediacji. Jego kompetencje rozciągają się również na prawo odnawialnych źródeł energii, w tym prawo administracyjne dotyczące procesu inwestycyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie dotyczące wszystkich etapów procesu sądowego.

 

Dr. Habrat wybrał wspieranie zagranicznych inwestorów w Polsce jako główny zakres swojej praktyki zawodowej. Dotychczas doradzał w kilku projektach dotyczących przejęcia polskich spółek kapitałowych przez zagranicznych inwestorów.

 

Z uwagi na wieloletnie doradztwo zagranicznym podmiotom, mecenas Habrat rozwinął bardzo ważną cechę łatwego i transparentnego wyjaśniania specyfiki oraz warunków polskiego środowiska inwestycyjnego. Mecenas Habrat wychodzi z założenia, że istotnym jest, aby poznać Klienta oraz jego biznes lub zamierzenie i w tym zakresie zaproponować najlepsze rozwiązanie a następnie je wdrożyć. Zindywidualizowana obsługa prawna stanowi dla niego najwyższy priorytet w relacji z Klientem.

 

Radca prawny Łukasz Habrat ukończył kierunek polsko-niemieckich studiów prawniczych

Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws oraz z powodzeniem obronił przewód doktorski dotyczący prawno-porównawczych aspektów instytucji świadka koronnego i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

 

Mecenas Habrat jest solidnym i godnym polecenia prawnikiem, który wspiera klientów profesjonalną obsługą prawną. Jego mocną stroną jest to, że nie koncentruje się wyłącznie na kwestiach prawnych, lecz posiada zrozumienie relacji biznesowych oraz mechanizmów ekonomicznych, co pozwala mu rozwiązywać skomplikowane zlecenia i uwzględniać wszelkie aspekty danej sprawy.

 

Specjalizacja: proces cywilny, prawo handlowe, sporządzenie umów, prawo odnawialnych źródeł energii, prawo administracyjne.

 

Oddział: Szczecin.

 

 

Posługuje się biegle językiem polskim, niemieckim i angielskim. 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt